Thông qua quy hoạch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vừa qua, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, quy hoạch tỉnh đã tiến hành chủ trì phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tất cả thành viên Hội đồng có mặt biểu quyết thông qua quy hoạch; đồng thời đề nghị chỉnh sửa để hoàn chỉnh trong thời gian tới

Tham gia phiên họp có các thành viên Hội đồng thẩm định, quy hoạch tỉnh; đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Quảng Bình có sự tham dự của các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Quy hoạch tỉnh Quảng Bình là bản quy hoạch tích hợp, theo phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa hướng, đa lĩnh vực. Kết quả của quy hoạch tỉnh sẽ góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn để sắp xếp tổ chức không gian các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, hệ thống đô thị, nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển các ngành trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Quảng Bình cũng đã đưa ra các phương án, kịch bản tăng trưởng, đồng thời đặt ra các mục tiêu phát triển của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành, các thành viên Hội đồng thẩm định, quy hoạch tỉnh đã đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các ý kiến nhấn mạnh đến những mục tiêu phát triển của Quảng Bình trong thời gian tới, cụ thể: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tập trung phát triển nông nghiệp sạch, lựa chọn sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có giá trị kinh tế cao.

Bên cạnh đó có một số ý kiến đóng góp Quảng Bình cần bổ sung một số phân tích, dự báo trong thời gian tới cũng như các số liệu chỉ tiêu chi tiết liên quan đến các ngành, lĩnh vực phát triển theo định hướng của tỉnh; xác định các khâu đột phá phù hợp. Về phương hướng phát triển các ngành quan trọng, cần chú ý đến những tác động của dịch Covid-19; cân đối phát triển giữa khu vực đô thị và nông thôn…

Hội đồng thẩm định, quy hoạch tỉnh đã thảo luận và biểu quyết bằng phiếu đánh giá thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Bình. Kết quả, 100% thành viên Hội đồng có mặt biểu quyết thông qua quy hoạch; đồng thời đề nghị chỉnh sửa để hoàn chỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng khẳng định, Quảng Bình sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định, quy hoạch tỉnh để hoàn chỉnh theo quy định.

Ngoài ra, đồng chí nhấn mạnh, Quảng Bình là địa bàn có vị trí xung yếu, vì vậy, quá trình lập quy hoạch, Quảng Bình đã xem xét, cân đối hài hòa giữa các yếu tố về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; đồng thời mong muốn thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, đưa Quảng Bình ngày càng phát triển.

Nguồn: https://baoquangbinh.vn/

Đánh giá post

Để lại bình luận của bạn