Quảng Bình và những chuyển biến tích cực trong công tác phát triển nhà ở

Từ những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2011-2020 và để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, UBND tỉnh đã tiến hành xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030.

“Để thực hiện chương trình, UBND tỉnh đề ra phương hướng phát triển nhà ở theo khu vực phù hợp. Cụ thể là phát triển nhà ở tại khu vực đô thị sẽ ưu tiên đầu tư phát triển nhà ở theo dự án (nhà ở thương mại, khu đô thị); kết hợp hài hòa giữa việc xây dựng nhà theo dự án và chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở. Nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ ở vùng thiên tại bão lụt cũng sẽ được quan tâm đúng mức”, ông Hoàng Xuân Thuận, Trưởng phòng Quản lý nhà, bất động sản và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng cho biết.

Dự án Khu nhà ở thương mại phía Nam đường Trần Hưng Đạo trung tâm TP. Đồng Hới.

Quảng Bình cũng dự kiến khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp để phù hợp với thu nhập của một bộ phận người dân. Đối với nhà ở xã hội, tỉnh sẽ bố trí quỹ đất theo quy hoạch và sử dụng quỹ đất 20% tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để kêu gọi đầu tư các dự án nhà ở xã hội phục vụ cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở tại các đô thị. Riêng đối với nhà ở tại khu vực nông thôn, tỉnh chủ trương tập trung phát triển theo phương thức đầu tư xây dựng hạ tầng sau đó tiến hành chuyển quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Đối với nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng, UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ cho hộ gia đình cá nhân tự xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu vực, nhất là vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Đối với nhà ở dành cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, nhà ở tại vùng thiên tai bão lụt, sẽ tiến hành thực hiện theo các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời kết hợp linh hoạt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và sự tham gia của các tổ chức, cá nhân nhằm giúp các hộ tự tu sửa, xây dựng nhà mới…

Nguồn: https://baoquangbinh.vn/

Đánh giá post

Để lại bình luận của bạn