Quảng Bình ban hành công văn giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương

Ngày 24-12-2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành công văn số 2842/UBND-TH về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo nội dung công văn, thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH); xét đề nghị của NHCSXH tỉnh và Sở Tài chính, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện giảm 10% lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay áp dụng đối với các khoản vay còn dư nợ tại NHCSXH từ ngày 01-10-2021 đến hết ngày 31-12-2021.

Sau ngày 31-12-2021, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành.

Quy trình, thủ tục thực hiện giảm lãi suất cho vay thực hiện theo Hướng dẫn số 10879/NHCS-HD ngày 26-11-2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn thực hiện giảm lãi suất cho vay theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định liên quan.

Nguồn: baoquangbinh.vn

Đánh giá post

Để lại bình luận của bạn