Capella Quảng Bình đề xuất đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Cam Liên

Công ty TNHH Đầu tư Capella Quảng Bình (Capella Quảng Bình), thành viên của Công ty cổ phần Bất động sản Capella (Capella Land) đang đề xuất được thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Cam Liên, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trên quy mô diện tích đất 453,349 ha tại các xã Cam Thủy, Thanh Thủy và Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình với tổng vốn đầu tư 1.840 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 300 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện Dự án là từ năm 2021 – 2028, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được cấp chủ trương đầu tư.

Khu vực được quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Cam Liên, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp đã thành lập trên địa bàn tỉnh đạt 60,58%, đáp ứng điều kiện xem xét, quyết định chủ trương đầu từ dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quyết định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP.

Ngoài ra, theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình, Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Được biết, Công ty TNHH Đầu tư Capella Quảng Bình, có trụ sở đăng ký tại KCN Cam Liên, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 2/3/2021 do ông Chu Đức Tuấn làm đại diện pháp luật. Vốn điều lệ của nhà đầu tư tại thời điểm thành lập là 300 tỷ đồng.

Nguồn: https://tinquangbinh.com/

Đánh giá post

Để lại bình luận của bạn